Kira Takashi

Nombre: Kira Takashi

Fecha de nacimiento: Desconocida

Kira Takashi

Sin descripción

Mangas trabajados por Kira Takashi