Takashi Takeuchi

Nombre: Takashi Takeuchi

Fecha de nacimiento: Desconocida

Takashi Takeuchi

Sin descripción

Mangas trabajados por Takashi Takeuchi