Burakuradou (círculo) , Takeshisu

Nombre: Burakuradou (círculo) , Takeshisu

Fecha de nacimiento: Desconocida

Burakuradou (círculo) , Takeshisu

Sin descripción

Mangas trabajados por Burakuradou (círculo) , Takeshisu