Takao Shigeru

Nombre: Takao Shigeru

Fecha de nacimiento: Desconocida

Takao Shigeru

Sin descripción

Mangas trabajados por Takao Shigeru