Saikyō Yūsha party wa Ai ga Shiritai Cap. 1 | ¡Por favor, expulsame del grupo!